Çevre Politikamız

Şirketimizin merkez ve şantiyelerinde çalışan tüm personelinin çevre bilincinin geliştirilerek sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi oluşturmak,

Bu bağlamda; resmi , gönüllü kurum ve kuruluşlar

yanında toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak çevresel etkileri minimuma indirmek suretiyle doğal çevreyi korumak,

Teknoloji – Ekonomi – Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu , doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını şirketimizin ana prensibi olarak belirlemek,

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için şirketimizdeki tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir çevre politikasına öncelik vermek Maskan’ın temel çevre politikasıdır.